flickrlinkedin
Kipa

Yatırımcı İlişkileri

Yatırımcı İlişkileri

2015-2016 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL(30 HAZİRAN 2016)

Olağan Genel Kurul Ek Soru Cevap

 • indirmek için tıklayınız

  pdf

Gündem

 • indirmek için tıklayınız

  pdf

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

 • indirmek için tıklayınız

  pdf

Genel Kurul Hazirun Cetveli

 • indirmek için tıklayınız

  pdf

Vekaletname

 • indirmek için tıklayınız

  pdf

Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

 • indirmek için tıklayınız

  pdf

Genel Kurul Toplantısına Çağrı

 • indirmek için tıklayınız

  pdf