Kurumsal Sorumluluk

Kurumsal Sorumluluk

Kurumsal Sorumluluk

Gençler İçin Fırsatlar Yaratıyoruz

Gençler için fırsatlar yaratmak ve onların hayata hazırlanmasına yardımcı olmak, üzerine eğildiğimiz en önemli konulardan biri. Bu yüzden Kipa olarak, çözümün bir parçası olmaya kararlıyız.
2013 yılında 12 farklı projeyle  1.400.000’den fazla çocuk ve gence fırsat sağladık. Bunda en büyük pay da, katıldıkları gönüllü günler ile 870.000’den fazla çocuğa ve gence ulaşan çalışma arkadaşlarımızındır.
2014 yılında ise, 12 projemize ilave olarak Kipa Gençlik Atölyesi ve Gençlik Paneli Projelerimizi hayata geçirdik, 18 + yaş gurubuna odaklandık.

Kipa Gençlik Atölyesi

2014 yılında gençlerin iş hayatı için temel becerilerini geliştirmesinde destek olması  için kendi tecrübelerimiz ışığında geliştirdiğimiz Kipa Gençlik Atölyesini başlattık. Bu program,  Kipa’daki çalışma arkadaşlarımıza yönelik olarak düzenlenen temel beceriler ve yaratıcı düşünceleri kullanma gibi değişik alanlardaki eğitimleri de  kapsadı.

Gençlik Paneli

Gençlerin gelişimine daha fazla destek olmayı hedefleyen bir şirket olarak, gençler açısından önemli konuların ve sorunların belirlenmesinde öncelikle çalışanlarımızı dinliyoruz. Bu amaçla oluşturulan Tesco Gençlik Paneli, Orta Avrupa ve Türkiye operasyonlarında çalışan ve panel için seçilen çalışanları bir araya getiriyor. Panelde gençlerin iş hayatına atılma ve kariyer planlaması gibi alanlarda yaşadıkları sorunlar tartışılarak çözüm üretiliyor.


Toplum Elçileri
75 Toplum Elçimiz aracılığıyla 2013 yılında çocuklara ve gençlere hayat tecrübesi kazandıracak ve eğitimlerine destek olacak aktiviteler düzenleyerek okullarla, derneklerle ve vakıflar ile yoğun çalışmalar gerçekleştirildi.  2013 yılında 185.000 genç ve çocuğa ulaşan Toplum Elçileri Projemiz çocuk ve gençlere yeni fırsatlar yaratılmasına yönelik aktivitelerine devam ediyor.